Bánh Huế thập cẩm

 

52.000

Bánh Huế thập cẩm gồm bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm và bánh ram ít

Quantity:
Category: .

Mô tả